bManager samen met Business Intelligence

bManager ondersteunt de organisatie met haar managementsysteem. Het managementsysteem is het raamwerk van regelgeving, processen en procedures van een organisatie, waarmee zij haar doelstellingen top-down wil realiseren. Aan de basis ligt de klassieke plan, do, check en act cyclus om de organisatie continue te verbeteren en om de risico’s te managen. Dat is het grote verschil met een Business Intelligence systeem, dat bottom-up de aggregatie van data organiseert, zodat de prestaties van de organisatie wordt weergegeven. Beide systemen liggen feitelijk in elkaars verlengde en versterken elkaar. Performance en risicomanagement kunnen niet zonder feitelijke onderbouwing van cijfers. Deze worden dan weergegeven in performance en risicomanagement dashboards, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Tegelijkertijd is Business Intelligence niets waard zonder een managementsysteem waarin de doelstellingen van de organisatie worden gewaarborgd. Alleen dan is het mogelijk om actie te ondernemen op de cijfers die binnen de Business Intellegence worden gepresenteerd.

Business Intelligence is niets waard zonder het borgen van de doelstellingen!