Expertises

Quality Management

Werken we volgens de norm?

Om de kwaliteit te waarborgen binnen een organisatie worden normen gehanteerd. Als HSEQ manager heb je ook de rol van kwaliteitsmanager. Uit dien hoofde wil je weten of alles volgens de norm uitgevoerd wordt. Dat begint met eerst duidelijk te maken wanneer, wie en hoe er aan een norm voldaan moet worden. Verder moet je audits kunnen uitvoeren naar de toepassing van de norm.

Quality Manager

Risk Management

Hebben we alles onder controle?

Als verantwoordelijke wil je weten of alles onder controle is. Zijn de risico’s afgedekt, voldoen we aan de norm, halen we de doelstelling? Eigenlijk wil je in 1 oogopslag zien dat alles goed is. Dat alle stoplichten op groen staan. En als er dan iets op oranje of rood staat, dan wil je de diepte in kunnen. Direct zien wat er aan mankeert. Je wilt de aansluiting tussen strategie, beleid en uitvoering zien. Is de performance van de organisatie conform de doelstellingen en bedrijfsregels?

Corporate Risk Officer

Business Intelligence

Wat zijn de financiële stuurgegevens?

Als controller wil je weten hoe het financieel met de organisatie gaat. Hoe staat het met de cash flow, wat is het rendement op de investeringen? Analyse van financiële kengetallen en op basis daarvan de juiste conclusies trekken en risico’s inventariseren. Hoe gaat het ten opzichte van het budget en de forecast? Waar moet bijgesteld  of gecorrigeerd worden. Hoe staat het met de financiering van de onderneming? Welke investeringen zijn gedaan en wat moet er nog geïnvesteerd worden.

Finance controller

Performance Management

Halen we de doelstellingen?

Wat doet het bedrijf aan inspanningen op het gebied van marketing. Verdeeld over de markten en producten. Wel campagnes voeren we en wat is het rendement daaruit. Voor wat betreft het verkoopproces; wat zijn onze verkoopkanalen en hoe is de taakverdeling hierin vorm gegeven. Wat is de pijplijn die we op dit moment hebben en wat is de slagingskans van de opportunities. Hoe opereert Marketing en Sales ten opzicht van het budget en de forecast. Worden de (individuele) targets gehaald?

Sales Director

KPI & KRI

Balans tussen resultaat en risico?

Als HR manager wil je grip hebben op het personeel. Wat is de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers? Hoe staat het met de headcount en Fte’s binnen de organisatie. Hoe is de verdeling van competenties, anciënniteit en leeftijd binnen de organisatie? Belangrijk is dat je direct inzicht hebt in de functies en rollen die binnen de organisatie aanwezig zijn. Zijn de medewerkers geschikt om deze rollen te vervullen, wat zijn de plannen en welke opleidingen hebben we nog nodig?

HR Manager

Business Process

Is mijn proces optimaal?

Met de rol van proceseigenaar ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van een bedrijfsproces, bv purchase to pay. Als proceseigenaar wil je je proces gestandaardiseerd en meetbaar hebben. Dan weten diegenen die het proces uitvoeren hoe het moet. Maar ook wat er van hun verwacht wordt. Wat het resultaat moet zijn. Als proceseigenaar wil je zowel de actuele versie van je bedrijfsproces overdragen als met je bedrijfsproces kunnen simuleren hoe het te verbeteren is.

Proceseigenaar